Kontakt

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Audyt bezpieczeństwa to proces polegający na analizie całego Systemu Ochrony zapewniającego poczucie bezpieczeństwa w danej organizacji.

 

Przeprowadzenie audytu jest sposobem na uzyskanie pełnych i aktualnych informacji o stanie bezpieczeństwa obiektu, ma na celu optymalizację procedur organizacyjnych oraz przede wszystkim podniesienie jakości świadczonej usługi w zakresie ochrony

 

 

Główne elementy analizy Systemu Ochrony:

  • analiza stanu obiektu,
  • rozpoznanie istniejących i potencjalnych zagrożeń (wewnętrznych i zewnętrznych),
  • ocena infrastruktury i narzędzi systemu bezpieczeństwa ( analiza stanu i zasad zabezpieczeń technicznych),
  • analiza zagrożeń i poziomu ryzyka dla obiektu,
  • analiza istniejących zabezpieczeń pod kątem minimalizacji przewidywanych zagrożeń, w tym analiza ich dokumentacji i testowanie działania,
  • opracowanie systemu zabezpieczenia technicznego,
  • opracowanie koncepcji modernizacji istniejących systemów zabezpieczeń technicznych wraz z oszacowaniem kosztów realizacji,
  • szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa obiektów oraz obsługi urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego obiektu.

 

ul. Rzemieślnicza 16b | 65-823 Zielona Góra | tel. 68 451 26 67 | fax. 68 451 26 66 | email: sekretariat@akromar.pl

Pomysł & Realizacja: Profesjonalne-strony.com | Akromar ✓ Firma ochroniarsko-sprzątająca ✓ Sprzątanie biur ✓ Usługi porządkowe ✓ Ochrona mienia.