Kontakt

OCHRONA MIENIA i OCHRONA OBIEKTÓW

Akromar Ochrona zapewnia swoim klientom spokój i bezpieczeństwo. 20 letnie doświadczenie, wiedza oraz zespół kompetentnych specjalistów gwarantują wysoką jakość i skuteczność oferowanych usług.1

Oferujemy Państwu usługi ochrony mienia, ochrony obiektów przez ciągłą i aktywną obecność naszych strażników na terenie chronionego obiektu.

 • Organizacje i prowadzenie usługi kompleksowo poprzez zapewnienie właściwej ciągłości służb. W przypadku konieczności wymiany pracownika z jakiejkolwiek przyczyny, nastąpi ona w nieprzekraczalnym czasie 120 minut.
 • w przypadku konieczności wzmocnienia obsady zapewniamy dodatkowego pracownika w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin od otrzymania zgłoszenia ze strony Klienta,
 • aktywną obecność strażników (kontrola dostępu, kontrola ruchu osobowego i towarowego, obchody po wyznaczonych trasach, prewencję i kontrolę placów i parkingów),
 • zapewniamy wykonanie oceny bezpieczeństwa obiektu, oraz wsparcie rozwiązaniami technicznymi podnoszącymi skuteczność wykonywanej ochrony obiektu - Active Guard z bezpłatnym dla Klienta dostępem online do programu, nowoczesne środki łączności, alkomaty, kamerę na portierni z udostępnieniem podglądu dla Klienta,
 • przestrzeganie obowiązujących procedur,
 • wsparcie grupy interwencyjnej,
 • możliwość przygotowania kompleksowej polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • bezpłatne przygotowanie i wdrożenie procedury badania na zawartość alkoholu,
 • możliwość uzyskania zniżki w ubezpieczeniach majątkowych w związku z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń,
 • gospodarkę kluczami,
 • w przypadku wystąpienia konieczności posiadania przez pracowników ochrony specjalistycznego przeszkolenia p.poż. oferujemy takie przeszkolenie przez uprawnionego strażaka.

Obsługą kontraktu zajmować się będzie dedykowany Komendant, do którego zadań należeć będą:

 • utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielem Klienta,
 • natychmiastowe reagowanie na wszystkie uwagi i żądania ze strony upoważnionych osób ze strony Klienta,
 • organizacja pracy w podległym obiekcie,
 • dobór, szkolenie i kontrola i bieżąca weryfikacja pracowników ochrony,
 • stawienie się w obiekcie na żądanie przedstawiciela Klienta w uzgodnionym czasie.

 

Oferujemy również, w ramach usługi, opracowanie jednolitej INSTRUKCJI OCHRONY na podstawie audytu technologii ochrony

ul. Rzemieślnicza 16b | 65-823 Zielona Góra | tel. 68 451 26 67 | fax. 68 451 26 66 | email: sekretariat@akromar.pl

Pomysł & Realizacja: Profesjonalne-strony.com | Akromar ✓ Firma ochroniarsko-sprzątająca ✓ Sprzątanie biur ✓ Usługi porządkowe ✓ Ochrona mienia.